Publiceret: 1. marts 2022 Læsetid: 10 min.

Terrænprofiler og højdemodeller?

Du kan godt begynde at glæde dig til QGIS 3.26, som bliver frigivet medio juni, hvis du ofte arbejder med terrænprofiler, højdemodeller eller punktskyer!

Plugin bliver overflødigt!

Måske har du tidligere anvendt plugin’et ‘Terrain Profile’ til at visualisere terrænprofiler på baggrund af en digital højdemodel (DHM)? Den gode nyhed til dig er, at den funktionalitet + en hel del mere er implementeret i den kommende version 3.26 af QGIS, som frigives om en måneds tid.

Her kan du arbejde med terrænprofiler i et separat vindue (på linje med et 2D eller 3D kortvindue). Terrænprofilerne kan genereres på baggrund af enten et linjelag med højdekurver, et mesh-lag, en rasterbaseret DHM eller en punktsky! Og her er det jo værd at erindre, at Dataforsyningen stiller landsdækkende punktskyer til rådighed! (se mere her: https://dataforsyningen.dk/data/3931)

Du kan endda have flere af disse indlæst i dit projekt, og herefter generere flere terrænprofiler i samme vindue. Det betyder også, at du kan vise f.eks. selve terrænets profil sammen med din (afløbs-)lednings profil (hvis du har 3D afløbsledninger).

QGIS logo

Endnu mere funktionalitet!

Den nye funktionalitet erstatter ikke bare ‘Terrain Profile’ og udvider denne med understøttelse af andre terrænmodeller end DHM. Den byder også på en anden spændende nyhed: Generering af profiler eller tværsnit af punktskyer.

Et eksempel på dette ses nedenfor. Punktskyen er hentet på Dataforsyningen og dækker en del af Kolding by. Et “snit” er lagt i punktskyen, hvor de enkelte punkter er klassificeret i forhold til deres oprindelse (lav vegetation, høj vegetation, bygning, terræn etc). Herefter vises det pågældende snits bestanddele, som gør at man kan se såvel terræn som det, der står på terrænet.

terrænprofil

Hvor kan jeg se mere om denne nye funktionalitet?

Hvis du ikke kan vente en måned med at se alle nyhederne, kan du hoppe over på Youtube. Her kan du nemlig finde og se Nyall Dawsons præsentation af de spændende nye muligheder – linket er følgende: https://t.co/dGq3Dq1uxK

Men vær forberedt på at afsætte go’ tid – videoen varer 1 time og 12 minutter, fordi der er så meget spændende nyt! 😉

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS