Publiceret: 20. juni 2022 Læsetid: 10 min.

Så skal vi til Buenos Aires!

Som tidligere omtalt er der mange nyheder i QGIS 3.26, som netop er frigivet. Versionen er – traditionen tro – navngivet efter en by eller et sted, som har en relation til QGIS’ udvikling. I dette tilfælde er det Buenos Aires, som var vært for FOSS4G sidste år, der får æren.

Den største nyhed!

Den største nyhed – i mine øjne – i QGIS 3.26 er den udvidede understøttelse af punktskyer og herunder muligheden for at lave terræn- og andre former for profiler. Denne nyhed er allerede omtalt i dette blog-indlæg, og vil virkelig kunne flytte anvendelsen af 3D data, herunder projektering og analyse af højdeforhold i QGIS fremover.

Men der er meget mere…

Mange af de øvrige nyheder er ikke i samme grad “game changers” som punktsky/terrænprofil-nyheden, men alligevel ting, som det er værd at dvæle lidt ved, fordi de i høj grad vil bidrage til effektivisering af arbejdet i QGIS.

Hvis vi starter med brugerinterfacet, så er det nu muligt – når man har anvendt info-værktøjet på et objekt i kortet – efterfølgende at få udvalgt alle andre objekter, som har samme værdi i en given attribut.

Se nedenstående eksempel: Her er vist et bygningslag, hvor én af attributterne angiver bygningstypen. Hvis man tager info på en bygning, så kan man i infoboksen højreklikke på type-attributten og vælge ‘Select Features By Attribute”, hvorved alle bygninger i laget med samme værdi for denne attribut udvælges:

(Klik på billedet for at se det i stor format på en ny fane).

Flere måder at udvælge objekter på

Har du symboliseret dit lag med kategoriseret, gradueret eller regelbaseret symbologi, så kan du nu højreklikke på en given underkategori til laget i lagpanelet og vælge ‘Select features’, hvorefter alle objekter i den pågældende kategori udvælges.

(Klik på billedet for at se det i stor format på en ny fane).

Brug musehjulet!

Udvidet anvendelse af musehjulet er blevet implementeret et par rigtigt brugbare steder.

Du har sikkert ofte siddet og justeret på et symbols størrelse eller gennemsigtighed – typisk ved at klikke op eller ned på størrelsescombo’en eller gennemsigtigheds-slider’en. Det er der nu kommet en supersnild tilgang til.

Musehjulet er nemlig aktiveret, når cursoren befinder sig i symbologi-dialogen:

 • For punktsymboler kan du justere symbolets størrelse.
 • For linjesymboler kan du justere linjens tykkelse.
 • Og for alle symboler kan du justere gennemsigtigheden, når du holder musen over et farvefelt.

(Klik på billedet for at se det i stor format på en ny fane).

Den anden, udvidede anvendelse af musehjulet finder du i attributtabellen: Du har hele tiden kunnet scrolle op og ned med musehjulet i en lang attributtabel. Men nu kan du også scrolle sideværts (højre/venstre), hvis du holder SHIFT-tasten nede, mens du scroller! På den måde kan du hurtigt komme frem og tilbage i en attributtabel med mange felter.

(Klik på billedet for at se det i stor format på en ny fane).

Præcis placering af linjelabels

Tekster/labels, som sættes på lange, kurvede linjeobjekter, kan nu flyttes til den ønskede placering, hvis automatikken ikke vælger denne.

(Klik på billedet for at se det i stor format på en ny fane).

Understøttelse af attribut-domæner

Hidtil har understøttelsen af attribut-domæner været implementeret i QGIS ved hjælp af generel funktionalitet, og indeholdt bl.a. en tabel og en værdirelation på det felt, som skulle have et attribut-domæne (også kaldet liste af mulige værdier).

I QGIS 3.26 er egentlig domænefunktionalitet i første omgang blevet implementeret ved anvendelse af GeoPackages, men der lægges op til at denne anvendelse i kommende versioner kan udvides til også at være understøttet af andre datakilder.

Andre godter

Udover ovenstående kan i stikordsform nævnes:

 • Funktionalitet til kopiering af preview værdier i Feltberegneren
 • Mulighed for animerede punktsymboler (såvel i form af GIFs som roterende standardsymboler)
 • Gradueret symbologi med mulighed for angivelse af interval i stedet for antal klasser
 • Mere præcis styring af labels
 • Udvidet anvendelse af attributtabeller i print layouts
 • Brugerdefinerede/-tilpassede feltnavne ved eksport af data
 • Mulighed for at gemme et projekts brugerinterface konfiguration samt lagenes editeringstilstand, således at man kan fortsætte, hvor man slap
 • …og selvfølgelig en stribe fejlrettelser!

Ikke en LTR-version!

Inden du nu drøner over på QGIS hjemmeside for at hente den nye version, er det selvfølgelig værd at gøre opmærksom på, at version 3.26 ikke er en LTR-version (Long Term Release). LTR-versionerne er mere gennemprøvede og med garanti for fejlrettelser i 2 år. Derfor anbefales LTR-versionerne normalt for “almindelige” brugere. Men står man nu og savner én af de nævnte nyheder ubeskriveligt meget, så kan man jo vove det ene øje… 😉

Vil du se alle nyhederne?

Dette var blot et udpluk af de QGIS 3.26 nyheder, som jeg finder mest interessante for de brugere, som jeg normalt taler med, men der er meget mere…

Du kan finde den komplette liste i QGIS Visual Change log her: https://qgis.org/en/site/forusers/visualchangelog326/index.html.

Alternativt kan du på Youtube finde en speed præsentation på videoform via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=pZmrw_zR7sA.

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS