Publiceret: 13. december 2023 Læsetid: 10 min.

Opret BlueIdea SMS beskeder fra QGIS

Har du brug for at udsende SMS beskeder til adhoc udvalgte kunder/borgere/adresser fra tid til anden?? Så er BlueIdea plugin’et til QGIS noget for dig!!

Men vi har allerede en BlueIdea løsning i vores ledningsregistrering eller webGIS!

Sådan tænker du måske, fordi mange – især forsyningsselskaber – har forskellige løsninger, som kan generere BlueIdea SMS beskeder i forbindelse med f.eks. ledningsbrud eller vedligeholdsopgaver. Disse er som regel bundet op på en fast proces, hvor man f.eks. markerer et bruds eller en vedligeholdsopgaves placering, og funktionen finder herefter automatisk de berørte kunder og genererer den ønskede besked til disse.

Disse løsninger er effektive til at håndtere de situationer, som de er designet til, men hvis du f.eks. gerne vil udsende en besked til alle kunder indenfor et spildevandsopland, alle kunder forsynet fra et givet vandværk, alle beboere i en grundejerforening eller i det hele taget et vilkårligt udvalg af kunder, så er de typisk ikke særligt velegnede!

Har du ind imellem behov for større fleksibilitet?

Så kommer BlueIdea plugin’et til QGIS ind i billedet! Det er nemlig udviklet til følgende arbejdsgang:

  1. I erkender behovet for at udsende en SMS besked til et udvalg af jeres kunder eller borgere.
  2. I foretager – med standard QGIS funktionalitet – en udvælgelse af disse – enten fra kundedata med adresser eller direkte fra et adresselag. Det kan f.eks. være, at I udvælger alle adresser indenfor en given oplandspolygon.
  3. Når dette udvalg er klar, kommer BlueIdea plugin’et i anvendelse (se skærmudsnittet nedenfor).
  4. Nu aktiverer I plugin’et og fortæller hvilket lag, der indeholder de udvalgte adresser, som der skal sendes til.
  5. Herefter angiver I hvilke felter i laget, der indeholder henholdsvis vejnavn, husnummer, evt. etage og dør samt postnummer.
  6. Tilbage er kun at klikke OK.

QGIS plugin’et vil herefter pakke adresserne sammen i det nødvendige BlueIdea format, sende disse til BlueIdea og kalde BlueIdea hjemmesiden med den oprettede kampagne klar (se nedenfor).

Plugin’et håndterer både adgangs- og enhedsadresser, helt som I har behov for.

Nu skal I blot udfylde den ønskede tekst, eventuelle standardmodtagere og afsende – alt sammen håndteret med BlueIdeas kendte og velindarbejdede funktionalitet til dette.

Interesseret?

BlueIdea plugin’et har jeg udviklet i samarbejde med Tårnby Forsyning, som netop har de skitserede behov fra tid til anden.

Da plugin’et er udviklet på open source basis, kræver det ikke de store investeringer at komme igang. Og har I allerede en aftale med BlueIdea er der i langt de fleste tilfælde heller ingen ekstraomkostninger her!

Når plugin’et har været testet hos lidt flere brugere, bliver det frit tilgængeligt i QGIS Plugin Repository, men er du allerede nu interesseret, så giv mig gerne et kald (51 51 09 29) eller send en mail (morten@styrke10.dk), så finder vi ud af noget!

© Copyright 2022 - Styrke 10 ApS